Image 1 of 1

Aeron Thomas Ellis.jpg

Aeron Thomas Ellis, daughter of the poet Dylan Thomas, at an exhibition about her father.